Суб'єкт підвищення кваліфікації
Агенція творчого професійного розвитку Yula є суб'єктом підвищення кваліфікації і діє на підставі таких нормативних документів:
Пункт 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, відповідно до якого суб'єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ, що надає послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;
Наявність у ФОП Жданкова Ю.О. коду ЄДРПОУ 3130019021 виду економічної діяльності 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.» , який передбачає діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації.
Роз'яснення щодо особливості організації курсів підвищення кваліфікації.
Навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо прописані у п. 26-30 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Вчитель самостійно обирає форми, види, напрями та суб’єктів підвищення кваліфікації.
Хто визначає особливості організації?
У приватних і корпоративних закладах освіти – засновники або уповноважені органи.
У закладах спеціалізованої освіти / зі специфічними умовами навчання / вищої освіти зі специфічними умовами навчання – державні органи, до сфери управління яких належать такі заклади.
Хто може підвищувати кваліфікацію педагога?
Суб’єкти підвищення кваліфікації: 
 • заклад освіти або його структурний підрозділ 
 • наукова установа 
 • юридична особа 
 • фізична особа, в тому числі – фізична особа-підприємець
Всі суб’єкти повинні провадити освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників.
Де може проходити підвищення кваліфікації?
За місцем: 
 • власної освітньої діяльності суб’єкта 
 • роботи педагога 
 • за іншим місцем/місцями 
 • дистанційно, якщо це передбачено договором/програмою.
Педагоги можуть підвищувати кваліфікацію в різних суб’єктів.
Тривалість підвищення кваліфікації
 • Для педагога загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти – не менше 150 год./5 років.
 • Для педагога дошкільної, позашкільної та фахової передвищої освіти – встановлюється його засновником (або уповноваженим ним органом), але не може бути менше 120 год./5 років.
 • Для педагога вищої і післядипломної освіти – не менше 6 кредитів ЄКТС протягом 5 років.
Обсяг встановлюється в годинах та/або кредитах ЄКТС за накопичувальною системою. Один кредит ЄКТС – 30 годин. Обсяг програми визначається відповідно до її фактичної тривалості в годинах без урахування самостійної (позааудиторної) роботи або в кредитах ЄКТС з урахуванням самостійної (позааудиторної) роботи.
Документ про підвищення кваліфікації
Розробка: Технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку визначає суб’єкт.
Документі має містити: 
 • повне найменування суб’єкта (для юридичних осіб) або ПІБ фізичної особи (для фізичних осіб і ФОП), яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації 
 • тему (напрям, найменування), обсяг (тривалість) у годинах та/або кредитах ЄКТС y ПІБ особи, яка підвищила кваліфікацію  
 • дату видачі та обліковий запис документа 
 • найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали особи, яка підписала документ від імені суб’єкта, її підпис
Оприлюднення: Протягом 15 календарних днів після видачі документів про підвищення кваліфікації суб’єкт оприлюднює їх перелік на своєму веб-сайті.
Перелік має містити таку інформацію: 
 • прізвище та ініціали вчителя, який пройшов підвищення кваліфікації; 
 • форму, вид, тему (напрям, найменування) та його обсяг (тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС; 
 • дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації.
Визнання результатів
Результати навчання мають бути визнані рішенням педагогічної (вченої) ради закладу освіти вчителя, який підвищував кваліфікацію. Порядок визнання результатів встановлює сама педагогічна (вчена) рада
Основний документ - Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800. Внесено зміни постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1133. Детальніше про підвищення кваліфікації та інші можливості для вчителів на сайті МОН:
Made on
Tilda